2.34) bir şeyin kısaltılmışı, özeti manasını veren ek:

Bu ek “-kiur” son ekidir. gelsin örnekler:

Kelime anlamı
Libro Kitap
Librakiuro Kitap özeti
Diço Söz
Diçkiuro Kısaltılmış deyiş
5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Log out of this account

Leave a Reply