2.3.1) yalın hal

Yalın hal bildiğiniz isim belirtici ektir yani –o ekidir. mesela arbo:ağaç

2.3.2-)iyelik hali

iyelik belirteçleri “di” veya “ol” edatı ve “-a” son ekidir.

Türkçe Nomuli
Mehmet’in bilgisayarı Mehmeta şergardilo
Mehmet’in bilgisayarı Şergardilo di Mehmet
Mehmet’in bilgisayarı Şergardilo vol mehmet

2.3.3-) –e hali

E halinin son eki –ek son eki ve el edatıdır. örneklere geçelim uzatmadan

Türkçe Nomuli
Masaya                        Mezek                        
masaya El mezo

2.3.4-) –i hali

Bu ek “–n” son eki ve “ni” edatıdır.

Türkçe Nomuli
masayı                          mezon                       
masayı Ni mezo

Nomulideki –i hali Türkçedeki i haline çok yakın olmakla birlikte aralarında farklar mevcuttur. Misal Türkçede “şehir merkezi” derken –i hali kullanılırken nomulide “urçentro” kullanılır “urçentron” kullanılmaz. “urçentron” denirse “şehir merkezini” denmiş olur.

2.3.5-) –de hali

Bunun karşılığı “-ez” son eki ve “en” edatıdır. örneklere geçelim

Türkçe Nomuli
Masada                        Mezez                        
masada En mezo

2.3.6-) –den hali

Bunun karşılığı “-eç” son eki ve “de” edatıdır.

Türkçe Nomuli
Masadan                        Mezeç                        
masadan De mezo

2.3.7-) yanı hali

Öncelikle belirtelim bu –ese son ekinin görevi değildir yahut fiillerdeki birlikte yapmak hali olan –eş son eki değildir. Bu yanında halidir. Ve sadece be- ön ekiyle belirtilir. Alternatifi yoktur. Misallere geçelim;

Kelime Mana Ekli hal mana
Mezo Masa Bemzo Masanın yanı
Libro Kitap Belibro Kitabın yanı
Arko Bina Bearkeç Binanın yanından
Kuro Araba Bekrez Arabanın yanında

5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Log out of this account

Leave a Reply