Bu son ek türkçedeki –ımsamak, -imsemek, -semek, gibi eklerin karşılığıdır misallere geçelim;

Türkçe Nomuli
Duyumsamak audimaşi
Hafifsemek erimaşi
5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Log out of this account

Leave a Reply