Bu ekler“-os” ve “-et” son ekleridir. Her iki ekte aynı manayı verir dişileştirme yapar

Eril Dişil
Rexo = kral Rexoso / Rexeto = kraliçe
Rexedo = prens Rexedoso / Rexedeto = prenses
Kitto = başkan Kittoso / Kitteto = kadın başkan
Amiko = arkadaş Amikoso / Amiketo = kız arkadaş
5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Log out of this account

Leave a Reply