Category Archives: Dil bilgisi

Uzman misalleri

Category : Dil bilgisi

Uzman yapma misalleri

Uzman yapıcı ölçü nomuli dilinde “nummal” ve “nummah”tı malum. Şimdi uzman yapma misallerini görelim

KelimeAnlamUzmananlam
ÇetazoOksijenÇuttazoOksijen uzmanı
ÇetekoSilahÇuttakoSilah uzmanı
ÇetişoKabahatÇuttaşoKabahat uzmanı
ÇetexoKalasÇuttaxoKalas uzmanı
ÇevahoYakutÇuvvahoYakut uzmanı
ÇeveboMotorÇuvvaboMotor uzmanı
ÇevecoKaburgaÇuvvacoKaburga uzmanı
ÇevefoTelÇuvvafoTel uzmanı
ÇevegoTotemÇuvvagoTotem uzmanı
ÇevemoTrampetÇuvvamoTrampet uzmanı
ÇevenoTufançuvvanoTufan uzmanı
ÇeveroTurÇuvvaroTur uzmanı
ÇeveşoSiyatikÇuvvaşoSiyatik uzmanı
ÇevlokavalÇuvvalokaval uzmanı
ÇiçitoMisketÇuççatoMisket uzmanı
ÇiçroHindibaÇuççaroHindiba uzmanı
ÇifehoProfiteroÇuffahoProfiterol uzmanı
ÇikeroKakaoÇukkaroKakao uzmanı
ÇilipoLimanÇullapoLiman uzmanı
ÇovsoLimonÇuvvasoLimon uzmanı
ÇördoHayratÇurradoHayrat uzmanı
ÇrepoRobotÇurrapoRobot uzmanı
ÇuğuroPudraÇuğğaroPudra uzmanı
ÇuhloProteinÇuhhaloProtein uzmanı
ÇulamoturnuvaÇullamoturnuva uzmanı
DevezoPudingDuvvazoPuding uzmanı
DadevoAbur cuburDuddavoAbur cubur uzmanı
DafomoBalinaDuffamoBalina uzmanı
DalogoAerobikDullagoAerobik uzmanı
DalpoYapbozDullapoYapboz uzmanı
DanşoObeliskDunnaşoObelisk uzmanı
DapoKüvetDuppahoKüvet uzmanı
DapsoZiyafetDuppasoZiyafet uzmanı
DasiroÇadırDussaroÇadır uzmanı
DebeşoMetinDubbaşoMetin uzmanı
DavtoyakıtDuvvatoyakıt uzmanı
DeçkoDersDuççakoDers uzmanı
Dedenomızrakduddanomızrak uzmanı
DefağoOfisDuffağoOfis uzmanı
Defkoboykotduffakoboykot uzmanı
DegavoÇınarDuggavoÇınar uzmanı
DegenobebekDugganobebek uzmanı
Dehkomoralduhhakomoral uzmanı

Lüzum misalleri

Category : Dil bilgisi

“ro” kelimesi lipazo kelimezinin eş manalısıdır ve gerek, lüzum anlamlarına gelmektedir. –r son eki biçiminde kullanıldığında bir şeye olan ihtiyaç manasına gelir. Örneklere geçelim

KelimeTürkçeLüzumluanlamismi failanlam
SabiKonuşmakSabroKonuşma ihtiyacıSabiroKonuşmaya muhtaç
SaçeloVanilyaSaçelroVanilya ihtiyacıSaçilroVanilyaya muhtaç
SaderomasrafSaderroMasraf ihtiyacıSadirroMasrafa muhtaç
SaldoTuzSaldroTuz ihtiyacıSalidroTuza muhtaç
SalisatmakSalroSatma ihtiyacıSaliroSatmaya mecbur
SalsoSalçaSalsroSalça ihtiyacıSalisroSalçaya muhtaç
SanoHijyenSanroHijyen ihtiyacıSaniroHijyene muhtaç
SaporoçeşniSaporroÇeşni ihtiyacısapirroÇeşniye muhtaç
SasosazSasroSaz ihtiyacıSasiroSaza muhtaç
SedioturmakSedroOturma ihtiyacıSadiroOturması gereken
SegiseçmekSegroSeçme ihtiyacıSagiroSeçmesi gereken
SekiAyrı olmakSekroAyrı olma ihtiyacıSakiroAyrı olması gereken
SezosezgiSezroSezgi ihtiyacıSaziroSezmesi gereken
SibidolmakSibroDolma ihtiyacıSabiroDolmaya muhtaö
SkakotakkeSkakroTakke ihtiyacıSakikroTakkeye muhtaç
SmaroiftiraSmarroİftira ihtiyacıSamirroİftiraya muhtaç
SofoşüpheSofroŞüphe ihtiyacıSafiroŞüpheye muhtaç
SojosoySojroSoy ihtiyacıSajiroSoya muhtaç
GioKağıtGiroKağıt ihtiyacıGaîroKağıda muhtaç
SonosesSonroSes ihtiyacıSaniroSese muhtaç
SparişaşırmakSparroŞaşırma ihtiyacıSapirroŞaşırmaya muhtaç
SpinieğirmekspinroEğirme ihtiyacıSapinroEğirmeye muhtaç
DomoEvDomroEv ihtiyacıDamiroEve muhtaç
Ro’oruhRo’roRuh ihtiyacıRa’iroRuha muhtaç
StafoKadrostafroKadro ihtiyacıSatifroKadroya muhtaç
StagoİstifStagroİstif ihtiyacıSatigroİstife muhtaç
StekoistekaStekroİsteka ihtiyacıSatikroİstekaya muhtaç
StatodevletStatroDevlet ihtiyacıSatitroDevlete muhtaç
StorohikayeStorroHikaye ihtiyacıSatirroHikayeye muhtaç
StranoyabancıStranroYabancı ihtiyacıSatiranroYabancıya muhtaç
SudoBarajSudroBaraj ihtiyacıSadiroBaraja muhtaç
SunoOğulSunroOğul ihtiyacıSaniroOğula muhtaç
SuoSuSuroSu ihtiyacıMasroSuya muhtaç
SpodoHızspodroHız ihtiyacıSapidroHıza muhtaç
SvarosafariSvarroSafari ihtiyacıSavirroSafariye muhtaç
ŞakikesmekŞakroKesme ihtiyacıŞakiroKesmeye muhtaç
BelaviİnanmakBelavroİnanma ihtiyacıBalivroİnanmaya muhtaç
ZeniGirmekZenroGirme ihtiyacıZaniroGirmeye muhtaç
GeşeriyarışmakGeşerroYarışma ihtiyacıGaşirroYarışmaya muhtaç
RoliYuvarlamakRolroYuvarlama ihtiyacıRaliroYuvarlamaya muhtaç
ÇeziÇizmekÇezroÇizme ihtiyacıÇaziroÇizmeye muhtaç
NeiyakmakNeroYakma ihtiyacıNeruloYakmaya muhtaç
AudiDuymakAudroDuyma ihtiyacıAudruloDuymaya muhtaç
BerikırmakBerroKırma ihtiyacıBariroKırmaya muhtaç
AlkiAsmakAlkroAsma ihtiyacıAlakiroAsmaya muhtaç
OkiYok olmakOkroYok olma ihtiyacıOkruloYok olmaya muhtaç
PaşiitmekPaşroİtme ihtiyacıPaşiroİtmeye muhtaç
DeliGelişmekDelroGelişme ihtiyacıDaliroGelişmeye muhtaç
KeçiYakalamakKeçroYakalama ihtiyacıKaçiroYakalamaya muhtaç
LegiOkumakLegroOkuma ihtiyacıLagiroOkumaya muhtaç
KetiYazmakKetroYazma ihtiyacıKatiroYazmaya muhtaç
RemiAtmakRemroAtma ihtiyacıRamiroAtmaya muhtaç
AmisevmekAmroSevme ihtiyacıAmruloSevmeye muhtaç
HevahoHavaHevahroHava ihtiyacıHavihroHavaya muhtaç
TuraboToprakTurabroToprak ihtiyacıTaribroToprağa muhtaç
ElmoElmaElmroElma ihtiyacıElamiroElmaya muhtaç
ÇikoÇikolataÇikroÇikolata ihtiyacıÇaîkroÇikolataya muhtaç
FudoYemekFudroYemek ihtiyacıFadiroYemeye muhtaç
EkiİçmekEkroİçme ihtiyacıEkruloİçmeye muhtaç
KalidoSıcakKalidroSıcak ihtiyacıKalidruloSıcağa muhtaç
SohoSoğukSohroSoğuk ihtiyacıSahiroSoğuğa muhtaç
ArboağaçArbroAğaç ihtiyacıArabiroAğaca muhtaç
ZovoÇorbaZovroÇorba ihtiyacıZaviroÇorbaya muhtaç
GevoGiysiGevroGiysi ihtiyacıGaviroGiysiye muhtaç
TreviGezmektrevroGezme ihtiyacıtarivroGezmeye muhtaç

Uyarı cümleleri

Category : Dil bilgisi

srano=dikkat
farkefia=uzak dur
anria=yaklaşma!
io tejgari=sigara içmek yasaktır
komite veitias=lütfen bekleyiniz
kludias farsonilken=cep telefonunuzu kapatınız
asdias=oturmayınız
absias ai aleva çezon=sarı çizgiyi geçmeyiniz
aznatire=girilmez
sebreblire=kırılabilir
kelbo ari=köpek var
trapo ari=tuzak var
io sono=sessiz olun


Fiil belirtme incelikleri

Category : Dil bilgisi

nomulide fiil belirtmek için -i kullanılırdı bunu biliyoruz. misal arbo=ağaç arbi=ağaç olmak gibi. yahut trinki=içmek gibi. yani mastar ekidir diyebiliriz -i için. türkçedeki -mek neyse nomulide -i o’dur.

Allah bereket versin iyi hoş ama nomuli sadece türkçeye benzeyen bir dil değildir ki. aynı zamanda çekimli dil özelliği de taşır yani kelime bulunduğu yere ve cümlenin ruhuna göre anlam kazanabilir tıpkı ingilizcedeki gibi. I love you cümlesini düşünelim direkt çevirmeye kalkarsak “ben sev sen” oluyor lakin cümlenin ruhu seni seviyoruma geliyor. nomulide de bu vardır bir nebze. peki konumuz ingilizce değil nomulide fiil belirtme incelikleri. -i ekinin türkçedeki -mek, -mak ekiyle aynı göreve sahip olduğunu anladık çünkü ana dilimiz türkçe. Peki ingilizce mantığına göre düşünürsek? ingilizcede mastar yok mu?

ingilizcede mastar eki yok ama edatı var. örneğin içmek derken “to drink” kullanılıyor. “to” edatı yönelme manası veriyor malum yani “to drink” içmeye manasına da gelir. to drink mastarını ispanyolcaya çevirirsek ne olur peki? “para beber” olur. ispanyolcada “para” demek “için” demektir. yani “içme için”. Bu tıpkı şeye benzer “ev için balta alıyorum” cümlesine benzer. aynı cümleyi “eve balta alıyorum” diye de söyleyebilirsiniz.

peki gelelim nomuliye ismin e hali “el” edatı yahut “-ek” son eki bunu biliyoruz. yani eve derken “domek” veya “el domo” kullanmalıyız. peki ev için derken? “por domo” yahut “lidmo” kullanmalıyız. li- ön eki “için” edatıyla aynı manadaydı malum.

peki ingilizcedeki gibi to, for edatları nomulide fiil mastarı olabilir mi? yani fiil belirtebilir mi? işte bu soru mühim bir soru. misal “diçi” demek “söylemek” demek, “diço” demek “söz” yahut “söyleme eylemi” demek.

Por diço=söz için, söyleme için
Lidço=söz için, söyleme için
el diço=söze, söylemeye
diçek=söze, söylemeye

peki “diçi” örneğine gelirlerse nasıl olur?

Por diçi=söylemek için
lidçi=söylemek için
el diçi=söylemek fiiline
diçik=söylemek fiiline

yani por, li-, el, -ek fiil belirteci görevi göremiyor


Telefon cümleleri

Category : Dil bilgisi

Hevro=Alo/merhaba
huese videşoro?=kimle görüşüyorum?
nanmero=yanlış numara
hun farsonilumita?=kimi aradın?
maŋo[mango]=meşgul
farsonilo açhore=telefon çekmiyor
farsonilumitasulek arçateblore=aradığınız kişiye ulaşılamıyor
goç perora farsonilan?=neden açmıyorsun telefonunu?
go merikol farsonila?=telefonunun markası ne?
eia farsonilan=çıkar telefonunu
peria farsonilon=kapat telefonu
ço smorahon?=beni duyuyor musun?
ante tu kludia=önce sen kapat
farsonilo ludore=telefon çalıyor
jeba farsonilo=cep telefonu
doma farsonilo=ev telefonu
labora farsonilo=iş telefonu
kretfarsonilo=sabit telefon
öxerfarsonilo=ankesörlü telefon
konevo remia=mesaj at
muvdacabo=görüntülü konuşma


Tüm ekler ve ölçüler

Category : Dil bilgisi

EkAlternatif ekler ve edatlarAlternatif ekler ve edatlarÖlçü haliMahiyeti veya Türkçe karşılığı
-o   İsim yapıcı
-o-em Nemmel (nemmeh, nneh)İsim fiil
-a“vol”“di” İyelik yapıcı
-ek“el”  Yönelme hali
-n“ni”  Belirtme hali
-ez“en  Bulunma hali
-eç“de”  Ayrılma hali
Be-   Yanında hali
-ySon sessiz harf tekrarıÇoğul
-ulMa-  Kişi ismi fail
-ade-  Kişi olmayan ismi fail
-ac-seh  Kötüleştirici ek
-er   Yapı taşı yapıcı
-io   Ülke yapıcı
-ed-vet  Yavru yapıcı
-ud   Nizam yapıcı
-udan   Nizam takipçisi yapıcı
Ki-   Lider yapıcı
-os-et  dişileştirici
-üm-oç-al Şey yapıcı (-ay, -ecek)
Po-Har-  Ahlak dışı yapıcı
-havoMu-  Sahiplik yapıcı
-eḥ-gah Nomil (nomih)Mekan yapıcı
-temo  Namal (namah)Zaman yapıcı
-il-jias nomalAlet yapıcı
-an  Nemelli (nemehhi)Grup üyesi yapıcı
-ar-jus Nemail (nemaih)Grup yapıcı
-blo   çoklulaştırıcı
-one   Grup olarak (-erli, -şerli)
-uh-dan Numul (numuh, nuh)Kap yapıcı
-or-kar  Meslekle uğraşan
-oreso-kareso Nimalet (nimet)Sanat ve meslek yapıcı (-cilik)
   Munemmil (munemmih, munnih)Bir şey ile ilgilenen yapıcı
-ien  NümülÜrün yapıcı
Ve--gugen  Evlilikten doğan akrabalık (kayın-)
Ü-Üv-  Üvey akrabalık yapıcı
-ru  Nermul (nermuh)Soyutu somutlaştırma
-men  nesmilSomutu soyutlaştırma
-ato  İnnimal (innimah)-ıntı, -inti
-es-hal Nimal (nimah)Olma durumu (-lık)
Na-   Yanlış yapıcı
-im   Dil yapıcı (-ca)
-ob   Engel yapıcı
Bi-   Çift yapıcı
Non-   İstenmeyen yapıcı
-zi-form-irv Kılık, şekil anlamı verici
-mek   Bağ yapıcı ek
-kraço-iraho  İktidar, egemenlik yapıcı
-kiur   Özet yapıcı
-per   -in çevresi
-pro   İleri düzey yapıcı
   Nummal (nummah)Uzman yapıcı
-a   Sıfat yapıcı
-it-iseha (gelecek zaman hali)-me Tamlama (-dığı)
-ken-ebl  Mümküniyet yapıcı (-abil)
-ir   İmkansızlık (-ılamaz)
-estu-  Zirve kıyas (“en” …)
-egi-  Yükseltici kıyas (“daha” …) Pekiştirici (sıcak sıcak, sapsarı)
-en  Numeil (numei)Düşürücü kıyas (-cık, -cağız)
-enest  Numuil (numui)Dibe indiren kıyas (en az …)
-esv  Nemeil (nemei)Aşırı yapıcı (aşırı …)
-ant   Yapmaya değer (-esi)
-ak-ev  -sal
-oid-şian Nemlot (nemot)Benzer yapıcı (-sı,-msi,-imtrak)
-fila-amireha-amula Seven kişi (-cıl, -sever)
-e   Zarf (-ce,-ip,-arak)
-teme   -ince
mi-   Zarflı fil (-erek olmak)
-eseḟür  … aracılığıyla
-öt   Aniden ortaya çıkıp gerçekleşme (…er …mez)
-i   Fiil yapıcı (-mek)
a-An-io Olumsuz yapıcı
a-An-Amu- Olmamazlık (-siz)
-umTe-  Etken çatı (-la, -dür)
Te-…-um  Nemul (nemuh, nevt)Fiili başkasına yaptırmak (-ettirmek)
-izİe- İntimal (intimah, intih)Haline gelmeli edilgen (-leşmek)
-atSe- Numil (numih, nuh)Normal edilgen (-il, -in)
   Tenmel (tenmeh)-lendirme, -leştirme
-umiz-umat Nemsal (nemsah, nesah)-tırıl
-un  Numal (numah)Dönüşlülük
-uv   Tezlik (-iver)
-ef   Süreklilik (-durmak,-kalmak,-gelmek,-koymak)
En-   Kapsayıcı
De-   dışlayıcı
-eş  Munamel(munameh,munah)işteşlik
   niməl (niməh)-den kaçınmak
   İstinmal(istinmah,istinah)Kullanmak, faydalanmak
Kon-   Tek seferde yapmak
Re-   Yineleme eki
-esk   -den korunmak
-oidagi-oidumi Tenamul(tenam,tena)-mış gibi yapma
-o-ho  Ben, benim
-a-ha  Sen, senin
-e-he  O, onun
-os-na  Biz, bizim
-as-ke  Siz, sizin
-es-le  Onlar, onların
Zal-Hanto dönüşlülük
-ia-iha  2. tekil şahıs emir eki
-ie-ihe  3. tekil şahıs emir eki
-ina-ios  1. çoğul şahıs emir eki
-ias-ike  2. çoğul şahıs emir eki
-ies-ile  3. çoğul şahıs emir eki
-uo-uhovanoEsenmel (esenmeh) 
-ua-uha  
-ue-uhe  
-uos-una  
-uas-uke  
-ues-ule  
   Numlet (numeh, neh)Alma kipi
   İnmal (inmah, inah)Verme kipi
   İnammel (inammeh, inneh)Bilme kipi
   Nemlet (nemet, net)Deneme kipi
-em   Meyil, yinelenen eylem (-kan)
-em   İş yapma eki (-ma)
-eme   -dıkça
-ite   Geçmiş zaman
-imte   -mıştı
-irte   -ardı
-iste   -ecekti
-ime   Rivayet geçmiş zaman
-orme   -yormuş
-irme   -armış
-isme   -acakmış
-ore   Şimdiki zaman
-irre   -ar olur
-isre   -ecek olur
-ire   Geniş zaman
-imre   -mış olur
-orre   -yor olur
-ise   Gelecek zaman
-ice   Geçecek zaman (-dı olacak)
-imse   -mış olacak
-orse   -yor olacak
-irse   -ar olacak

İnsan organları

Category : Dil bilgisi

Baş organları / Tetkarro

Sago=saç
vido=göz
keho=kaş
akiho=göz bebeği
eriso=iris
çigliho=kirpik
hariniho=kornea
ösotaro=göz kapağı
audilo=kulak
breço=ağız
dento=diş
imilo=dil
kiçimilo=küçük dil
palado=damak
puzo=boğaz
nako=boyun
hanaşo=ense
monato=beyin
skulo=kafatası
çino=çene
teo=yenak
barto=sakal
tesiho=bıyık

Kollar / brakko

Brako=kol
albo=dirsek
digito=parmak
vresto=bilek
iedo=avuç
mano=el
dalelo=omuz
dalelialdo=koltuk altı

Bacaklar / Lurro

Luro=bacak
geno=diz
gensotaro=diz kapağı
pedo=ayak
talono=topuk
kavlo=baldır
hipo=kalça
kroço=kasık
oferno=apış arası

Gövde organları / Rökekkarro

Rökeko=gövde
velto=sırt
Haluvlibero=akciğer
nerlibero=karaciğer
nepro=pankreas
maido=mide
barseho=bağırsak
tinbarseho=ince bağırsak
atna barseho=kalın bağırsak
manjatubo=yemek borusu
ribo=kaburga
Qardo=kalp
Veino=damar
remireo=atardamar
pikadveino=toplardamar
kaplariho=kılcal damar
Çesto=göğüs
Lokato/Laktilo=meme
tazalo=bel
Pelo=göbek
Pelloho=göbek deliği
Dermo=deri
Reniono=böbrek
klepioto=safra kesesi
Boşağo=idrar torbası
ano=makat
kölo=göt

üreme organları / vahizkarro

margo=penis
voseno=vajina
otero=rahim
ergugo=testis
oveḥo=yumurtalık
çemjo=prostatÖlçülerde ön ek meselesi

Category : Dil bilgisi

malum nomuli dilinde ölçüleri biliyorsunuz ve nasıl işlediğini de. peki ölçülere ön ek gelirse ne olacak bunu hiç düşündük mü?. örneğin “lereni” ne demek? öğrenmek demek. peki öğrenci derken me diyorduk? 3 farklı söylenişi vardı. Lerenulo, malreno ve larino. lerenulo ve malreno ölçü sistemine tabii değildir lakin “larino” buz gibi de ölçü sistemine tabiidir. şimdi bir ön ek düşünelim. a- ön eki. ne yapar? olumsuz yapar bildiğimiz gibi. yani alrenulo ne demek? öğrenci olmayan demek hakeza amalreno kelimesi de öğrenci olmayan demek. peki ya larino? “alrino” mu olur? olursa ölçü bozulur. ne yapmak lazım peki?

nomuli özgün alfabesindeki gibi düşünmemiz lazım. yani L-R-N şeklinde göreceğiz kökü. yani “alreni” fiilini ki kendisi lereni’nin zıttıdır A-L-R-N olarak görmeliyiz. ve ölçü sistemi sesli harf değil sessiz harf üzerine çalışıyordu malum o zaman nasıl olur? Alarino olur. yani önce ölçüsüz bir ön ekli kelime bulup onun üzerine bina etmek gerekir.

Peki A-L-R-N olarak gördük iyi güzel. her kelime de ayrı bir kök peki o zaman a- değil de mu- ön eki olursa ne yapacağız? mu- sahiplik ön ekidir malum ve nomuli alfabesiyle düşünürsek M-L-R-N şeklinde düşünmemiz lazım. yani “larino” kelimesine “mu-” ekleyeceğiz ve “öğrenci sahibi” yapacağız. “Malirino” yapar mıyız? yapabiliriz yapmasına da anlam karmaşası olur çünkü zaten ma- ismi fail yapan bir ön ek. “larinhavo” kullanılabilir. daha kullanışlı olur.


yemek cümleleri

Category : Dil bilgisi

manjo=yemek
manja mezo=yemek masası
manjarumo=yemek odası
tepeko=tabak
suenko=kase
goşko=çatal
belmo=çatal
beçilo=bıçak
aŋito[angito]=acıktım / bergito=acıktım
bergo=açım
abergo=aç değilim/tokum
husito=doydum
apetitue=afiyet olsun
ço bergas?=aç mısınız?
ço vanire ja tepeko vahe?=bir tabak daha ister misin?
saldon ço loŋumeblira?=tuzu uzatır mısın?
şegaro ço ari?=şeker var mı?
ja tepeko vahe ço ari?=bir tabak daha var mı?


iyi dilekler

Category : Dil bilgisi

bonommo=iyi günler
bona vesperro=iyi akşamlar
bona matenno=iyi sabahlar
bona nuiutto=iyi geceler
Neise resia=hoşça kal
Allah guvue go elda arus=Allah ne muradın varsa versin
Allah gardue=Allah korusun
Allah tehikuehan=Allah seni güldürsün
Allah agrue=Allah razı olsun
Allah agrue de tu=Allah senden razı olsun
Allah agrue de he/zi/gex=Allah ondan razı olsun
Hevrol Allah lia=Allahın selamı senin için
Allah pardumue=Allah rahmet eylesin
Allah vihan aperue=Allah senin yolunu açık etsin
Allah vaheso guvue=Allah bereket versin
Allah amuesettek ple guvue=Allah olmayanlara da versin
Allah selmeso guvue=Allah selamet versin
Laho lillah=Allah’a hamd olsun
Allah pardumue=Allah affetsin
Allah eidumue=Allah yardım etsin
Allah kevue=Allah mesud etsin
Allah ehçesese adçinumue=Allah açlıkla terbiye etmesin
Allah sano guvue=Allah sağlık versin
Livitos el Allah=Allaha bıraktık(Allahaısmarladık)