Bu ek “-mek” son ekidir. hayır türkçedeki mastarla alakası yok. Şimdi göstereceğim örneğin:

Noreso akrabalık
Noresmeko Akrabalık bağı
5/5
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Log out of this account

Leave a Reply