Author Archives: nomuli

iltifat cümleleri

Category : Kültür merkezi

bonega=çok iyisin
amorohan=seni seviyorum
amenorohan=seni beğeniyorum
muhqa=haklısın
korekte sita=doğru söyledin
fabola=harikasın
Ja lemsa=sen bir meleksin
viroida viro=adam gibi adam
grejitemol viro=adamın ham maddesi
bodamol viro=adamın dibi
haigalan hikusna kalkestro aitire=heykelini diksek beton yetmez
vidda idro=gözlerin çok güzel
tu anetol vito=hayatımın anlamısın
gano=canım
ja təno=bir tanem
roso=gülüm
tu keralo di ego=sen benim her şeyimsin
avroida ja qarda ari=altın gibi bir kalbin var

Nomuli kültür tohumları

Category : Nomuli Hakkında

anlayışçı nizam düşünce sistemi kültür konusunda şunu der;

kültür bulaşıcıdır, kültür değişebilen bir olgudur, kültür yok edilmeye çalışıldığı an yok etmeye çalışana sirayet edebilen bir olgudur. İnsanlar var oldukça yeni kültürler oluşacaktır, mevcutlar da evrilecektir bu sosyolojik bir gerçektir. İnsanlık tarihi bu gerçekle doludur. Kültürler, alt kültürler, yok olan kültürler, kültür tohumlarıyla doludur insanlık. Peki nomuli kültürü? yapay diller kültür muafı değil neticede. açıklayalım;

Nomuli kültür tohumları

Ben şahsım olarak 2002 yılı mart ayında yapay dilciliğe başlasam da daha evvelden yabancı dillere merakımdan, yetiştirilme tarzımdan bahsetmiştim, kendi yaşam tarzımı, efkarı umumimi ortaya koymak istediğimi söylemiştim ki bütün bunlar 1998 yılı kasım ayında başlayan bir süreçti 2002 yılında da bu süreci yapay dilcilikle taçlandırdık. şahsım olarak dünyayı anlamlandırmanın yeni biçimine anlayışçı nizam bu nizamın kollarından birine de nomuli diyorum nomuli anlayışçı düşünce sisteminin bir ürünüdür bu sebeple. Yani kültürü oluşturan bir geçmişte mevcut peki 20 yılda bu kültürün nasıl tohumları oldu? neden kültür değil de tohum diyoruz? bunu açalım;

Bazı şeylerin nitelendirilebilmesi için gerekli olan şeylerin bir araya gelmesi lazım. misal arkadaş grubu olmak için tek kişi yetmez, konferans vermek için tek kişi yetmez. Bu sebepledir ki nomuli kültürü de bir tohumdur çünkü halihazırda nomuliyi akıcı konuşabilen 1 kişi mevcuttur, neticede nomuli ile ilgili her gün vızır vızır yüzlerce kişi yazı yazmıyor, film çekmiyor, şiir yazmıyor, şarkı söylemiyor yani tek bir kişi varsa ortada henüz kültürün tohumu vardır. Esperanto için kültürün kendisi var diyebiliriz çünkü vızır vızır yüzlerce kişi esperanto literatürü üretiyor esperantoda kültür dilin yönetim kurulu başkanının tekelinde de değildir lakin nomulide şu an dilin kültürü tekel halindedir sadece propaganda tekel halinden çıkmıştır.

İşte o tohumlar!

Peki ne ürettik 20 yılda? sayalım tohumlarımızı neler neler yapmışız ve yapıyoruz;

-anlayışçı nizama dilsel manada hizmet etmek ve fikriyatın ortak dilcilik idealine katkıda bulunup insanlara yapay dilci ve anlayışçı bakış açısı hakkında bilgiler sunma, tanıtım yapma ve aydınlatma
– Etnik ve dini kimlik fark etmeksizin şair ve şarkıcıların eserlerini çevirme.
– Özgün şiirler yazma. 20 yılda şahsım tarafından birsürü özgün şiir üretildi hem nomuli hem türkçe.
– hem başka sanatçıların hem şahsımın şiir ve şarkılarının seslendirmeleri ve çevirileri yapıldı ve yapılıyor
– şahsım tarafından roman, hikaye türünde eserler yazıldı ve çevirilenler mevcut. Kainat tarihi isminde roman boyutuyla 600 sayfayı geçik bir fantastik kurgu romanımız, alternatif tarih senaryosu olan rövanş ve okul kurgu hikayesi tahtada yazmayanlar bulunmaktadır, kayıp rüya ise bir kısa hikaye örneğidir. nomuli kültürü son sürat yazıyor.
– animasyon yapımlarımız yeni başladı
– kültürün yeni nesillere aktarımı projesinde yıllardır süren çalışmalarımız devam ediyor bu konuda geniş çaplı programlar hazırlandı.
– nomuli yazılı ve videolu derslerini anlatmaya lüzum yok zaten. dilin kendisi ve varlığı hakkında tanıtım, öğretim gibi aşamalar hakkında 20 yıllık birikime sahibiz.
– son olarak başka yapay dilcilere ışık tutma işlemimiz de mevcut.

Yeterli mi? birçok okuyucudan yetmez sesini duyabiliyorum sonuçta kültür tohumu bu ve tek kişi olarak uğraşıyorum tek kişi olarak bir kültür tohumunun ekimi devam ediyor sen tohum ek ürün vermeyen toprak utansın neticede. yarın bir gün başka şeylere de el atar ve yeni eserler de üretiriz.


Uyarı cümleleri

Category : Dil bilgisi

srano=dikkat
farkefia=uzak dur
anria=yaklaşma!
io tejgari=sigara içmek yasaktır
komite veitias=lütfen bekleyiniz
kludias farsonilken=cep telefonunuzu kapatınız
asdias=oturmayınız
absias ai aleva çezon=sarı çizgiyi geçmeyiniz
aznatire=girilmez
sebreblire=kırılabilir
kelbo ari=köpek var
trapo ari=tuzak var
io sono=sessiz olun


Fiil belirtme incelikleri

Category : Dil bilgisi

nomulide fiil belirtmek için -i kullanılırdı bunu biliyoruz. misal arbo=ağaç arbi=ağaç olmak gibi. yahut trinki=içmek gibi. yani mastar ekidir diyebiliriz -i için. türkçedeki -mek neyse nomulide -i o’dur.

Allah bereket versin iyi hoş ama nomuli sadece türkçeye benzeyen bir dil değildir ki. aynı zamanda çekimli dil özelliği de taşır yani kelime bulunduğu yere ve cümlenin ruhuna göre anlam kazanabilir tıpkı ingilizcedeki gibi. I love you cümlesini düşünelim direkt çevirmeye kalkarsak “ben sev sen” oluyor lakin cümlenin ruhu seni seviyoruma geliyor. nomulide de bu vardır bir nebze. peki konumuz ingilizce değil nomulide fiil belirtme incelikleri. -i ekinin türkçedeki -mek, -mak ekiyle aynı göreve sahip olduğunu anladık çünkü ana dilimiz türkçe. Peki ingilizce mantığına göre düşünürsek? ingilizcede mastar yok mu?

ingilizcede mastar eki yok ama edatı var. örneğin içmek derken “to drink” kullanılıyor. “to” edatı yönelme manası veriyor malum yani “to drink” içmeye manasına da gelir. to drink mastarını ispanyolcaya çevirirsek ne olur peki? “para beber” olur. ispanyolcada “para” demek “için” demektir. yani “içme için”. Bu tıpkı şeye benzer “ev için balta alıyorum” cümlesine benzer. aynı cümleyi “eve balta alıyorum” diye de söyleyebilirsiniz.

peki gelelim nomuliye ismin e hali “el” edatı yahut “-ek” son eki bunu biliyoruz. yani eve derken “domek” veya “el domo” kullanmalıyız. peki ev için derken? “por domo” yahut “lidmo” kullanmalıyız. li- ön eki “için” edatıyla aynı manadaydı malum.

peki ingilizcedeki gibi to, for edatları nomulide fiil mastarı olabilir mi? yani fiil belirtebilir mi? işte bu soru mühim bir soru. misal “diçi” demek “söylemek” demek, “diço” demek “söz” yahut “söyleme eylemi” demek.

Por diço=söz için, söyleme için
Lidço=söz için, söyleme için
el diço=söze, söylemeye
diçek=söze, söylemeye

peki “diçi” örneğine gelirlerse nasıl olur?

Por diçi=söylemek için
lidçi=söylemek için
el diçi=söylemek fiiline
diçik=söylemek fiiline

yani por, li-, el, -ek fiil belirteci görevi göremiyor


Telefon cümleleri

Category : Dil bilgisi

Hevro=Alo/merhaba
huese videşoro?=kimle görüşüyorum?
nanmero=yanlış numara
hun farsonilumita?=kimi aradın?
maŋo[mango]=meşgul
farsonilo açhore=telefon çekmiyor
farsonilumitasulek arçateblore=aradığınız kişiye ulaşılamıyor
goç perora farsonilan?=neden açmıyorsun telefonunu?
go merikol farsonila?=telefonunun markası ne?
eia farsonilan=çıkar telefonunu
peria farsonilon=kapat telefonu
ço smorahon?=beni duyuyor musun?
ante tu kludia=önce sen kapat
farsonilo ludore=telefon çalıyor
jeba farsonilo=cep telefonu
doma farsonilo=ev telefonu
labora farsonilo=iş telefonu
kretfarsonilo=sabit telefon
öxerfarsonilo=ankesörlü telefon
konevo remia=mesaj at
muvdacabo=görüntülü konuşma


Loza dro

Tags :

Category : Kültür merkezi

Kayıp rüya kısa hikayesinin nomuli tercümesidir

Kaia çakan 1971 istanbul munasjite 4 frattites. Alia fratte ersin(1973) janan(1977) an nurjan(1980)ite. Kaia mukva ja jeldite keralo bone irorte exine 1993. Ja testiliha firemez malbora kaia 1993 sptitez lobirezada punelumada midaheḥeç zegâtorteme laborlivimte. El alo vahe venatore sorte, hoqomunijore, manaiho agvatore sorte. Livimte laboren esev addatite bordez melsa manaihe arite por 1 hefto antaliez liberomek irire retnez ja laboro findiro kelkezite. Sastere ple hes sertviden anetese kontrumimte. Hesome çrase jeslumiros sortes kaian. Antaliez 1 hefto liberomo umite kerjisio di he poste 1 hefto vihen öumimte, finome farsonilen ple perimte. Sastere mentite min “kerkefez kivelumise ḟür perore farsonilon” septomo besite joma matenite go kaiek raçateblite go kaia venite kurese. Padrol kaia muhittin “hemino gano vihez resimi, benze finimi” se tmite. Lesete vihite hes goise ablirirte. Forse ile kusirimte. Triomite sasteranno bonege muĥemimte. geḥezite hes kaia? Kuro ple laite, kaia ple laite.

Ersin “şeftek ço iruna kuristoro?” se tmite vese fratete janan “cek lipazo lai por nunke ante nordeisol biröderon nino mes farsonilumi site. Atşo amiko hu arus teha kaidenumita farsonilliston manites mannek an jege enfarsonilumites kaia iuese ço enkoneveşite, iuk ço venite se. Laite kaia ajsia kabaro laite de kaia. Ufne tolihek farsonilumites an toliheç ple kaia çakan munma mueşteresa çegite kabaren manites. Pehbone geḥhezite hes kaia? Ço asitanumimte? Holus absole AV’ez kabare çegirte. Ektemolo ektemoli sites muhittin fratük enfarsonilumite van “kaianan afindebloros melze” site van anetumite kefen fratüç eldumite “tua kurese antaliek iruna benza eşteralo miç” site frate “gex genfe so birödero udituo vel niso anumue jalo” site. Matena manena horrez envihites exine nuiuto raçistes antaliak vihez ikalme iristes ja asitano ço ari ço lai remnumistes. Ese laite ja asitano. Burdurez ja tenimpiantez gexeḥa ja eḥanese sabteme ko turvika asitanneç aperatteme eḥana viro “besaddez heseḥḥez ja asitanite” diçteme muhittinese frate basri viddes aperite kefezites an viro adumite “ja sastakureno rolunime de volumo” sabriese muhittin oh çegites ese hes oh çegemo arlasumorte lesete kaia laite. Antaliek irites tolihantez kuren öites kerkefez venime sunos egeine tolihek sites ese pragme laite tolihez kaia laite kuro hole keforte jorole ommo. Muhittin ila proska lukaperado arite laborumite ilen an antaliez şeftek teşrites hes melza estalon. Şefetto “muhelgisos” sites ese hole imurta ja muldumo plev anumites. Peskomez padrol kaia van ba’frate mannes empte istanbulek retnimtes. Artige kaia ja melzite hek goite aşratorte. Mofissek ivdites, şoherrek ivdites ese ja morkorpo ple laite. Kaia sekrek pedo tibimte mavdo laite. Antaliez ja padro arite rulvideḥeç çegteme kontreşites hə ple 15 ajezuleta goge melzite jorole ommo domek aretnimte. Muhittinese gogpadro inşallah findiras edken site önönnek.

Muhittina istanbulek retno adeç 1 hefto besimte sastero akre veitorte ja kabaro veitortes keve vaut akve. Kerome domek kertipa novşergioy eşteratore AV’ez kabarro akgatorte forse önullo siste. An estite kabarez data soy besite;

“ja gankeia kabaro hesome antaliez arbarez ja goga morkorpo findatite. Morkorpa 15-16 ajezite ikrumatteme ante moro gensaka atakacek getihite hevdenumatite, züuna sastero goga ḟunerez sakrumortes”

Diçteme muhittin rulvideḥez sabite vire hes viriten falgumite. Vah naşo allah gürdarue site.

Hefetto hefetton, itto itton, ieharro ieharron parizite kaiaç sono açgite. Şefta sörço amurzolite puğurek lito tibite sastero van eteza vitek retnite. Vahe züunimtes madrol kaia fezla züunek arekline 1999’ez morite. 2000’ek venatteme kerejev ersin alia fratto siŋolite keje jeslimtes. 2001 fitez muhittinna sedita arkek ja sastero deşunite. Hevreşites an muhittin “iu mik astrana” site. Jase enasabume ieharrantada züada estalaco goçese teha deneşiton hedrites. Muhittin revto littas” site. An viro “iu ço findeblitas sunken?” site. Muhittin lai frato geḥez site.

Kaia retnore

İeharo 2003’ite van jome igo ludite huite kuriste. İgen nurjan aperite van freze resite. Padre “gogo hu irite?” se malade nurjan “birödero” seblite seide şeşemesese. Muhittin “ersin venia suno” site intreç ese mavno mairo laite muhittin musfite van ja ple go vidue kaia retnime. Şogumite qarde dadeşite korekte asneḥek. Go jezuke min muhittin agürdarateblimte. Sastera alia egühho nunke ço züunues aut kevunues? Hom retnula frato ari hom morita padro ari. Madro jisie moro. ḟunera tufuna gönallo uzîo diçteme kaia pehe jalo neteblimte. İeharre geḥezita muldek por ja temo digelez vitito poste izmirez ja domo rentumito laboro uzîo inşito simte. Pehbone goç ja êez ninon abandumita muldek afçilemito hoqeze hes ko avnoro sabi redçon guvimte. Fratte padros morite bare fratnan fanade alzumina se sono aggerites.

Kaia jeslore

Kaia ieharre siŋolite ieharrante boneve temratula homeja gogo vela plev ehirresez konvikteso bejinimte neiseşortes. Homeja gogo ja şeftite dura ja labore arite. Poste sabi je temo vanemite vörite diçteme jeslite kaia vela serap. Serapa sastero kevite frattol kaia ple.

Kuristol serap

Serap ja şeftite ia digitisa ğeweşşese muhelgorte vahe mukristite hesirvallek goçe  moriteta boneva gankeioren findeblemite. Poste jeslo boneva gankeiora ken ple pehe tetek avlorte. Ommeç jomo kuristo hes ia atşüa digitison adepti venite zia mentek cirve digitisen guvimte hedrale sekrumiros limte kelke imeze. An şefta ğeweşşeç atşummo enumite ja ple go vidue! Boneva gankeioro zalaspano! Serap dohaşezite vese ajsiek jalo adiçeblimte. Taîlezula viro atakacora ja gankeiorite. İnolte jorole 10 ieharro melze poste 10 ieharro retnula ja gankeioro. Forsite hesirvale. El kaia ple serap astranorte jisie. Lesete kaia 10 iehareva melza besiteç ker espez eni nogedde stereşadallo anetumorte. Nunke ven antol serap ja çikko arite. Je kaian iustesek guvemite, dere kaian zalmannese temmerite, trira este kejalimoidagite vese trira afçilite lesete viddoajlenumirte viddeç hato legatteme amorohan diça go pragmire min. Hanten seprite serap an el kaia daton oferumite;

“vito hes hefta fine viddeç fara jeḥeç liberomek iruna pelente temo tebsiros plege beba ni pelannos videç tebsiros”

Nadarake beba son audteme ven kaia eflovmoy kefite van ha vito iruna site. Serap digitisa şavvon manite, frateta esorketten bardvideç gegerite, jakanon manite van urdigez ja sumeina bordez hefta fino entebsites. İdra ja hefta finite hebeka çöreppo, ikevta şomo, bedegoida sumeino ja sabeşa hevahite serap ela kaia ensabite

-ço şerora serap bone min tuese jeslito vito kanbite serie soro.

+ço io. Goirte iante deneşusitos axame mentoro ante 10 ieharro genfirte se.

-deneşusna ante 10 ieharro ohoo. İmihe lotorrosirte.

+ha vese ker laborez ja boneso ari poste hes vidiros artige lotoron ço io iamo(intreç: öisa önaseç lotoron putedo)

-korekti iamo temo eniteme korektullon lade gegerore kontrosek

+goirte mumramoteta bonevoha kontrek korektulo çegusite

-boneva genfe morimte? Sanzerite se hedroro

+io bonevo asanzerite

-hole simta

+gex züada estalon hedrumi avnortos

-genfe imeze?

+bonevo gensaka atakacek getihe temratite traleç ja amuşrovo!

-züunegito goirte amuldusito sivnirusa ken kanbuna

+io io matomo bonevon zikritos sabina mumramoteten anetumuo tuk genfe goy vitatite

-vai amuflavesa viratesso keites gogenek diçi. Anetumia estalo geteme estite?

+nino antaliez vitortos ante 10 ieharre

-con simita ha(intreç: nunke mierditos jisie hes gogvisaho astranite vesev esperiro gex io mia mentitoide)

+bonevo jome marek irime por jüsemo poste peskome lozime morkorpen arbarez findimes. Gankeioren ieharre sörçites afindeblites mi ple zia gankeioren por findi şeftito. Mumramoteta orez taiue idra gogite orketten iseruo ivdia ven gantosite.

Orketen iserire visahol kaia ihluvimi dohaşezi glunori kefiteḥez ṭaharro tohore.

+(muofeka ja sonese) jalo ço estite vito!

-(enkita ja sonese) goite serap genfe idçita?

+mia ahata orketen kolora remite ple

-aloo züunito imeze dura gogime

+şakia lan putedo(vapenen gegerire van peruvek çebafire di kaia)

-serap go umora!

+serap finite şuhakko ari amuşrovo ja ple mia taîlek zenite. Bonevon teslita egon ple teslita amuşrova amuflavesa tun atemruo ple go umuo?

-serap agfumia mi tua mumramoteta bonevan adniro

+adnira nadarake con sisan şerorto hevdenno ven ganto tua digitisese uzîo keralo kipore.

Hevdenno adnolumebli kaia go um ego umue nunke enelverire.

-serap etezito ilfekek avnirto hesirve estemen ivdia tuk keralon guvuo porketina hes estalon. Domo malo tua estue şilavumuo tuk kelba estuo goire atemriahon. Sivnira devurina mia malez vido lai ganon pardumia goire!

+tuç seide jalo vanoro!

-keralon umiro go vanora sia

+bonevon genfe temritan anetumisa jalo sekrumek laboriraus tuç post efrattan temriro

-şohrez ja gogese deneşito imeze bonevo vela. Antaliez ja jisiese ple deneşito sastakurene arite trios vahe alçholo ekitos an alçhola guvita valianesese tua ahatek difijilese havitos amikese. Gogo vahe naretite nadarake por teffi vanito naken berito avne. Mia amikese remitos arbartevvek gogen poste rakabitos sastakurenek burdurek envihitos haiumo isnan tezlumite. Antaliez aretneblirto resite min vihez turvika asitanhavitos sastakureno fexokek şüdite vulaçanneç julo matene raçite sastakurenek egon gürdarites luro van brako mebrite amiko morite. Vitues mebroy exine besi ivdites vulaçez mik. Poste zalhante “go umito!” sito. Viton abnumito de tehjilo aretneblito vel domo. Digelez resito kegule ja teme anetumito jisie posten şerora retnito vese hesirve estisen aikrumeblito. Şuhakka iserkoheme arime mərus

+hölek iria amuşrovo

Sire. An serap, kaiak vapenese iete pantumire kaian. Nunke umi elpazo kaiâ midaheç geltaratemei. Naken berire di kaia van antaliek kürese irire. Serap şefto estiteç şefta tekeffeç rilase hueso isere besire. Satimoto antaliezada vulaçi. Longa teme empti vulaçezada domo van kaian fravuhez jairege flamume morkorpen laumire. ḟür nüzatesso mavna vulaçannek “esitemmon flamumoro” sire min holumorei vidatirehez midahez eni itemmo ari. Kaia gaulizimi relzimi. Serap boneva gravek ire datton sire; “revnega adeptatite bonevo rilase somnia” hes estteme maide nalatire. Kurisumore? Sire jisie itakomme ladimi açazeḥeç deçelo eşterire van şogo! Jeldhemlei.

Esev anumeblire kernezula lotora padroide lotora gankeioro anesteblire. İstanbulek ratane deisek vivulo ja vedek iunçise ḟür poste 1 hefto revnise jelenen etezumire arüke jeldhemlito mujdahen ple guvire. Egeine kaia lai midahhez egeine melzi ese hes estteme fratte kaian ple sarsevumire jeldhemla atşen live relzite se. Lesete ianteç lozemez ja leseto açgimte van retnimte hes estteme ple retnire se tmires ese retnulo anestire. Serapa ple ja goge estire gogek bonevnomen kroire “rüia”.


Aynı yolun yolcusu değiliz

Category : Çeviriler

TÜRKÇE

Biz bilgiye dayandık sen geleneğe
Biz insan dedik sen para
Biz ırk yok dedik sen ırkını put yaptın
aynı yolun yolcusu değiliz

biz kültür dedik sen cehaleti seçtin
biz dürüstlük dedik sen yalan söyledin
biz paylaştık sen dedin istihkak
aynı yolun yolcusu değiliz

biz vahiy neyse odur dedik sen inkar ettin
biz vahiy budur dedik sen müşriklere sarıldın
biz Allah düşmanını sevmedik sen cennete layık gördün
aynı yolun yolcusu değiliz

biz ademoğlu dedik sen dedin ben ırkçıyım
biz ortak dil dedik sen dedin ne ortak dili
biz duyduğumuz sırları unuttuk senin çenen düştü
aynı yolun yolcusu değiliz

biz korkmadık sen korktun
biz arkadan konuşmadık sen konuştun
biz şans verdik sen kullanmadın
aynı yolun yolcusu değiliz

biz sabır dedik sen saçmaladın
biz helal bir gelecek dedik sen bataklığı seçtin
biz empati dedik sen bencildin
aynı yolun yolcusu değiliz

bizim tek yüzümüz oldu
senin yüzün olmadı
bizim ruhumuz zengindi senin ruhun fakir
aynı yolun yolcusu değiliz

biz iyi insanlarız sabırlılarız
sağduyulu empati sahipleriyiz
kötü yollara girmeyiz
seni bu yüzden sevmeyiz

NOMULI

şerek hemlitos tu venitalek
hemo sitos tu manaiho
çemebo lai sitos çemeban tejnita
rüka viha vihoros

eskulo sitos jaleson segita
diraşto sitos jelenumita
komenitos sita ralo
rüka viha vihoros

reveləlo gous gexi sitos denolumita
reveləlo ci sitos rilkommek tefunita
mitos mikollah denie öita bihek
rüka viha vihoros

ademsuno sitos sita çemebudano
komenimo sitos sita go komenimo
smitos sekerron porketitos çina şüdite
rüka viha vihoros

amtitos metita
retreç asbitos sabita
çenzo guvitos aistadita
rüka viha vihoros

pesanso sitos tegfita
sitos apna netvisalo segita marşo
sitos lerco egudanita
rüka viha vihoros

ja visahosite
visaha anestite
ro’na rikite ro’a arko
rüka viha vihoros

bonhemmos pesansullos
musnaudega mulertessos
vihatessek azniros
ḟür mirosan


W Baratero

Category : Sözlük

wato=vat
wawako=ivgi
webepo=komşu
weneno=kazan
weşro=kedi
weçeko=kaygı
wedero=kasnak
weleça=mayhoş
wejefo=kanca
wekeco=kamp
welbo=kanarya
welso=kanıt
weneti=kanmak / tewnetati=kandırılmak / tewneti=kandırmak
werço=rivayet
wetro=kanun
woho=sis / wohero=bulut
wolamo=maval
woltago=voltaj
womizo=ritüel
worgo=kamçı
woseno=am, vajina / wosensaro=himen / wosensaŋo=regl
wreko=virane
wulaço=köy / wulaçego, iwlaço=belde / wulaçvapenulo=jandarma


Tüm ekler ve ölçüler

Category : Dil bilgisi

EkAlternatif ekler ve edatlarAlternatif ekler ve edatlarÖlçü haliMahiyeti veya Türkçe karşılığı
-o   İsim yapıcı
-o-em Nemmel (nemmeh, nneh)İsim fiil
-a“vol”“di” İyelik yapıcı
-ek“el”  Yönelme hali
-n“ni”  Belirtme hali
-ez“en  Bulunma hali
-eç“de”  Ayrılma hali
Be-   Yanında hali
-ySon sessiz harf tekrarıÇoğul
-ulMa-  Namil (namih)Kişi ismi fail
-ade-  Kişi olmayan ismi fail
-ac-seh  Kötüleştirici ek
-er   Yapı taşı yapıcı
-io   Ülke yapıcı
-ed-vet  Yavru yapıcı
-ud   Nizam yapıcı
-udan   Nizam takipçisi yapıcı
Ki-   Lider yapıcı
-os-et  dişileştirici
-üm-oç-al Şey yapıcı (-ay, -ecek)
Po-Har-  Ahlak dışı yapıcı
-havoMu-  Sahiplik yapıcı
-eḥ-gah Nomil (nomih)Mekan yapıcı
-temo  Namal (namah)Zaman yapıcı
-il-jias nomalAlet yapıcı
-an  Nemelli (nemehhi)Grup üyesi yapıcı
-ar-jus Nemail (nemaih)Grup yapıcı
-blo   çoklulaştırıcı
-one   Grup olarak (-erli, -şerli)
-uh-dan Numul (numuh, nuh)Kap yapıcı
-or-kar  Meslekle uğraşan
-oreso-kareso Nimalet (nimet)Sanat ve meslek yapıcı (-cilik)
   Munemmil (munemmih, munnih)Bir şey ile ilgilenen yapıcı
-ien  NümülÜrün yapıcı
Ve--gugen  Evlilikten doğan akrabalık (kayın-)
Ü-Üv-  Üvey akrabalık yapıcı
-ru  Nermul (nermuh)Soyutu somutlaştırma
-men  nesmilSomutu soyutlaştırma
-ato  İnnimal (innimah)-ıntı, -inti
-es-hal Nimal (nimah)Olma durumu (-lık)
Na-   Yanlış yapıcı
-im   Dil yapıcı (-ca)
-ob   Engel yapıcı
Bi-   Çift yapıcı
Non-   İstenmeyen yapıcı
-zi-form-irv Kılık, şekil anlamı verici
-mek   Bağ yapıcı ek
-kraço-iraho  İktidar, egemenlik yapıcı
-kiur   Özet yapıcı
-per   -in çevresi
-pro   İleri düzey yapıcı
   Nummal (nummah)Uzman yapıcı
-a   Sıfat yapıcı
-it-iseha (gelecek zaman hali)-me Tamlama (-dığı)
-ken-ebl  Mümküniyet yapıcı (-abil)
-ir   İmkansızlık (-ılamaz)
-estu-  Zirve kıyas (“en” …)
-egi-  Yükseltici kıyas (“daha” …) Pekiştirici (sıcak sıcak, sapsarı)
-en  Numeil (numei)Düşürücü kıyas (-cık, -cağız)
-enest  Numuil (numui)Dibe indiren kıyas (en az …)
-esv  Nemeil (nemei)Aşırı yapıcı (aşırı …)
-ant   Yapmaya değer (-esi)
-ak-ev  -sal
-oid-şian Nemlot (nemot)Benzer yapıcı (-sı,-msi,-imtrak)
-fila-amireha-amula Seven kişi (-cıl, -sever)
-e   Zarf (-ce,-ip,-arak)
-teme   -ince
mi-   Zarflı fil (-erek olmak)
-eseḟür  … aracılığıyla
-öt   Aniden ortaya çıkıp gerçekleşme (…er …mez)
-i   Fiil yapıcı (-mek)
a-An-io Olumsuz yapıcı
a-An-Amu- Olmamazlık (-siz)
-umTe-  Etken çatı (-la, -dür)
Te-…-um  Nemul (nemuh, nevt)Fiili başkasına yaptırmak (-ettirmek)
-izİe- İntimal (intimah, intih)Haline gelmeli edilgen (-leşmek)
-atSe- Numil (numih, nuh)Normal edilgen (-il, -in)
   Tenmel (tenmeh)-lendirme, -leştirme
-umiz-umat Nemsal (nemsah, nesah)-tırıl
-un  Numal (numah)Dönüşlülük
-uv   Tezlik (-iver)
-ef   Süreklilik (-durmak,-kalmak,-gelmek,-koymak)
En-   Kapsayıcı
De-   dışlayıcı
-eş  Munamel(munameh,munah)işteşlik
   niməl (niməh)-den kaçınmak
   İstinmal(istinmah,istinah)Kullanmak, faydalanmak
Kon-   Tek seferde yapmak
Re-   Yineleme eki
-esk   -den korunmak
-oidagi-oidumi Tenamul(tenam,tena)-mış gibi yapma
-o-ho  Ben, benim
-a-ha  Sen, senin
-e-he  O, onun
-os-na  Biz, bizim
-as-ke  Siz, sizin
-es-le  Onlar, onların
Zal-Hanto dönüşlülük
-ia-iha  2. tekil şahıs emir eki
-ie-ihe  3. tekil şahıs emir eki
-ina-ios  1. çoğul şahıs emir eki
-ias-ike  2. çoğul şahıs emir eki
-ies-ile  3. çoğul şahıs emir eki
-uo-uhovanoEsenmel (esenmeh) 
-ua-uha  
-ue-uhe  
-uos-una  
-uas-uke  
-ues-ule  
   Numlet (numeh, neh)Alma kipi
   İnmal (inmah, inah)Verme kipi
   İnammel (inammeh, inneh)Bilme kipi
   Nemlet (nemet, net)Deneme kipi
-em   Meyil, yinelenen eylem (-kan)
-em   İş yapma eki (-ma)
-eme   -dıkça
-ite   Geçmiş zaman
-imte   -mıştı
-irte   -ardı
-iste   -ecekti
-ime   Rivayet geçmiş zaman
-orme   -yormuş
-irme   -armış
-isme   -acakmış
-ore   Şimdiki zaman
-irre   -ar olur
-isre   -ecek olur
-ire   Geniş zaman
-imre   -mış olur
-orre   -yor olur
-ise   Gelecek zaman
-ice   Geçecek zaman (-dı olacak)
-imse   -mış olacak
-orse   -yor olacak
-irse   -ar olacak

İnsan organları

Category : Dil bilgisi

Baş organları / Tetkarro

Sago=saç
vido=göz
keho=kaş
akiho=göz bebeği
eriso=iris
çigliho=kirpik
hariniho=kornea
ösotaro=göz kapağı
audilo=kulak
breço=ağız
dento=diş
imilo=dil
kiçimilo=küçük dil
palado=damak
puzo=boğaz
nako=boyun
hanaşo=ense
monato=beyin
skulo=kafatası
çino=çene
teo=yenak
barto=sakal
tesiho=bıyık

Kollar / brakko

Brako=kol
albo=dirsek
digito=parmak
vresto=bilek
iedo=avuç
mano=el
dalelo=omuz
dalelialdo=koltuk altı

Bacaklar / Lurro

Luro=bacak
geno=diz
gensotaro=diz kapağı
pedo=ayak
talono=topuk
kavlo=baldır
hipo=kalça
kroço=kasık
oferno=apış arası

Gövde organları / Rökekkarro

Rökeko=gövde
velto=sırt
Haluvlibero=akciğer
nerlibero=karaciğer
nepro=pankreas
maido=mide
barseho=bağırsak
tinbarseho=ince bağırsak
atna barseho=kalın bağırsak
manjatubo=yemek borusu
ribo=kaburga
Qardo=kalp
Veino=damar
remireo=atardamar
pikadveino=toplardamar
kaplariho=kılcal damar
Çesto=göğüs
Lokato/Laktilo=meme
tazalo=bel
Pelo=göbek
Pelloho=göbek deliği
Dermo=deri
Reniono=böbrek
klepioto=safra kesesi
Boşağo=idrar torbası
ano=makat
kölo=göt

üreme organları / vahizkarro

margo=penis
voseno=vajina
otero=rahim
ergugo=testis
oveḥo=yumurtalık
çemjo=prostat