ə=soru edatı
əmo=eyyam
ənixo=angström
ənkro=antrepo
ənnaso=ampirik
ənterribo=antrikot
ənuro=anevrizma
Əra=ağır / Əresfero=halter / Ərteteso=vakar, ağırbaşlılık
Əso=ayaz
Əşo=ahşap

5/5
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Log out of this account

Leave a Reply